Niesiemy Chrystusa

 

RODO

1. Na mocy art. 13 Rozporządzenia UE 2016/679 z 27 kwietnia 2018 (zwanym dalej RODO) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 roku, Administratorem przekazanych danych osobowych jest MIVA Polska z siedzibą w Warszawie przy ul. Byszewskiej 1, skr. poczt. 112, 03-729 Warszawa, NIP 5242802131, REGON 364437048.

2. Przekazane dane osobowe przetwarzane są lub mogą być w następujących celach:

* Dane osobowe Darczyńców, którzy przekazali darowiznę są przetwarzane w celu przyjęcia darowizny przez MIVA Polska. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 7 ust.1 pkt. 2) dekretu, czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, a także w celu przesłania pokwitowania odbioru oraz przesłania sprawozdania na działalność statutową. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 7 ust.1 pkt. 3) dekretu, czyli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze określonego w art. 55 ust.7 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej;

* Dane osobowe Darczyńców, którzy nie odmówili chęci otrzymywania materiałów misyjnych (tj. kalendarz, biuletyn MIVA Polska, życzenia świąteczne, inne materiały o tematyce misyjnej itp.) tradycyjną drogą pocztową, przetwarza się w celu ich wysyłki tradycyjną drogą pocztową. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 7 ust.1 pkt. 1) dekretu, czyli zgoda osoby na przetwarzanie jej danych osobowych.

3. Z uwagi na fakt, że MIVA Polska może przetwarzać dane osobowe Darczyńców w celach określonych w punkcie 2 powyżej, informujemy, iż podane przez Darczyńcę dane osobowe mogą być zbierane, utrwalane, organizowane, porządkowane, przechowywane, adaptowane, modyfikowane, pobierane, przeglądane, wykorzystywane.

4. Dostęp do danych osobowych Darczyńców będzie przysługiwał wyłącznie upoważnionym pracownikom.

5. Informujemy, iż dane osobowe Darczyńców będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych w punkcie 2 powyżej celów oraz przez okres niezbędny do wykonywania umowy i po tym w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

6. Informujemy, iż Darczyńcy mają prawo do: żądania od MIVA Polska dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, uzupełnienia lub dokonania adnotacji.

7. Zgodnie z RODO informujemy, iż osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych do organu nadzorczego, którym jest Kościelny Inspektor Ochrony Danych (Skwer kard. St. Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa).

8. Informujemy, iż w związku z realizacją celów określonych w punkcie 2 powyżej, podanie danych osobowych posiada charakter dobrowolny, ale podanie danych jest niezbędne do realizacji celów określonych w punkcie 2 powyżej.  Na przykład nie podanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości wykonania darowizny. Każdy kto przynajmniej raz złożył darowiznę na rzecz MIVA Polska przekazał dane osobowe. 

9. Informujemy, iż Darczyńcy w żaden sposób nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji określonych w art. 22 RODO ani Profilowaniu o którym mowa w art. 4 ust. 4 RODO.

Polecane filmy

Pomagamy misjonarzom!

Środki transportu zakupione na misje z pomocą MIVA Polska

Samochody

0

Motocykle

0

Rowery

0

Traktory

0

Quady

0

Silniki

0

Łodzie, barki

0

Konie

0

Riksze

0

Busy

0

Ambulanse

0

Skutery

0

Wózki

0

moto-taczka

0

Tuc-Tuc

0

Motolotnie

0

MIVA Polska

ul. Byszewska 1, skr. pocz. 112, 03-729 Warszawa 4

tel. + 48 22 678 59 83 e-mail: biuro@miva.pl

NIP 5242802131 REGON 364437048

Najbliższe wydarzenia

» więcej wydarzeń

Pomóż misjonarzom!


Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
89 0.068864107131958